Entrevista a Felix Zabala
Bizirauteko estraperloan
Trenian ekarriko zuen…
Bai trenian. Ni goatze naiz nere ama jute zan Naparrora ekartzea pues… lehenbiziko beharreko janariak, o sea que babarrunak eta patata’re bai, holako… Ta trenean eta toki askotan pues eote zan, iritxi trenean, o sea, Amara’o iritxi ta, zeak, Guardia Zibilak hor ta kendu batzutan, beste batzutan ez, baina…
Ta harrapatu ezkeo multa edo jartze zuen edo kendu bakarrik?
Ez takit, nik uste baietz multak ere jartze zituela. Baino, claro, beak ya eukiko zituen ze tamainoko zeak zian, langiliak zian. Hor zituen emakumeak… Nik esan detena ne ama jute zan, askotan jute zan hango herria, Naparroko herri batzuta, ordun zegon trena Donostitik Pamplonako trena, eh? Zuan izena, esto…