Entrevista a Ines Zubizarreta
Esnea banatzen etxeetan
ba... hori. Eta hor izan naiz ni, repartitu eta litro erdi bat esne emateko lau bizitza igual oinez esakilerak gora ta behera, buf! hua zan gogorra. Oain ya, hoi ya, ohitura hoik jun zian eta, bueno, beste komodidadia dago. Baino ordun…
O sea autobusian jute zinaten ta gero banatu etxeta berta…?
Etxeta! Etxeta partiketa, eh! Batian litro bat, bestian litro t'erdi, bestian… beste portalian bosgarren bizitzan litro erdi bat eta, nekosua! buah! etortze zinan leher inda.