Entrevista a Agurtzane Bilbao
Aurrera atara behar zen ikastola nola edo hala
Eta hau da [argazki bateri begira] beitu. Neska hau da Miren Totorika. Hasi zan txaletean egon ginenean, eta begira zelako gauzak egiten ziran ikastolan, beno hau grabatea… urte betean egon zen txakur handi bat, txiki bat kobrau barik… (...) hau etorri zan Bilbotik, ta egon zan urtebetean, txakur handi bat ez eban kobrau ikastola… "Ba! ikastolagatik egin behar bada lan eta...". Egon zan eh? Urte betean eh? (...) Hori... esperientzia, esperientzia, lan egiteko gogoan aparte... ez gogoa lana... izaten zalako... “derrigorrez egin behar dot”. Ez, urten egiten eban. Egin behar dogulako, gauzea aurrera atarateko. Baina gero, hori esaten dozu, ta urtetan bada urtetan da eta aurrera. Baina lehen izaten zan guztian gainetik atara egin behar zala.