Entrevista a Garbiñe Iturralde
Empezaron por las casas, un mes en cada casa
Bueno, ba beitu, gu ezkonberrik izan giñan ta, ezkondu giñan con lo puesto, badakizu? Con lo puesto. Eta orduan joan giñen ba nire gurasoen etxera, ba… biziten umeak hasi arte ikastolara edo... ba orduan ikastola sortuten egon zan... Eta beno, ba joan giñen hara ta etorri giñen Algortara ba... umiak euki zuenean bi urte. Eta ez zuen jakin erderarik… o sea, ba... erderarik. Bakarrik euskeraz eta horrela egon zan pilo bat denbora ikasi arte erderaz ikastolan, beno! Pisurik-pisurik egon ginen orduan. Etorri ziran batzuk etxera… erderaz egingo dot ze erraztasuna gehiago dekot. Egiten dot berba euskeraz baina... (...) y vinieron pues unos padres pues que a ver si metíamos a la niña en la ikastola, pues claro, pues no faltaba más... Etorri giñan Algortara biziten... pues eso. Pisuagan sartu ginan eta vinimos y claro, pues…Y no sé cuántos niños había pues un talde bat izango zan, gitxi gora behera, eta…Y luego pues vamos... empezaron por las casas. Un mes en cada casa. Yo me acuerdo que no teníamos más que la cama y les compré una alfombrita para que estuvieran los niños bien, con su sillita, venían con su sillita... y destrozaron la alfombra en un mes, imagínate tú. Venían con su sillita a cuestas.