Entrevista a Maria Angeles Garmendia
Erabilitako abonu, ximaurra
“..Hori izaten zen animalien azpian botateko, ximaurra eiteko. Hori egiten zen gero animaliei azpian bota, eta… egiten zen ximaurra. Hare ximaurra ateratzen zen ganadoan azpitik… Baserri danetan egon zen ganadoak asko, asko.. Geu be, zazpi edo.. egoten zen. Ta han baserrixe nik esan doten lekure… hamar-hamabi bat, eta harek eiten dabe, ez dakit oin, ze oin be Kanadakoak dira hoiek ganadoek.. eta hare izaten zen ximaurre dana. Azpian eukiten eben dana apurtuta eta kentzen zen ba astean behin edo… hoixe kendu eta… piladu, gero soloan botateko. Abonu.. guk erabilten genduen abonu, hoixe zen, ximaurra”