Entrevista a Teresa Ibarretxe
Eskola, ilusiorik handiena
-“Aita, txikixak ginela izaten zen eskola ez bidaltzeko, behiak zaindu behar dira edo, ganadoa bazegoen, zaindu egin bi zen.. Ta niri asko gustatzen zaten eskolara joatea, uuuuuu! Gustatzen zaten pilo bat. Akordatzen naz egun baten, hor behiak zaintzera bialdu ninduen eta penatan eskolara ez… eta laga…”
- Eskolara ezin joan?
-“Eskolara hanka egin neban, behiak lagata. Etxera etorri nintzenean, bronka”
- Bai? Laga zenituen behiak…..?
- Bai. Danok kanbiau eta... gure…., gaizki. Baina fazil sartzen zara, ta lezioak edo zeren… problemak hartu eta… gustau egiten zaten. Asko! Gustatzen zaten. Ta nik orduan, eukiko banu lau eskolara urte… bueno, neretzako izango zen ilusiorik handiena”