Entrevista a Marije Jauregi
Baserrira bixitan
“Bidea egin genuenean etorri jakun osaba bat Ameriketatik. Osaba bat, aman nebea… ama hemen bizi zan, hombre! Ama bizi zan, gero hori osaba be bai eta gero, ostera be,… bueno aita arinago hil jakun,… 74-75 urte eukiko zituen… Eta gero, aiten lagun bat etortzen zan sarri, izan zan mutilzaharra, eta bizi zan Ea-n. Baina etorten zan panaderoagaz eta gustaten jakon hemen jatea, hemen egotea eta… gustaten jakon”