Entrevista a Miren Landeta
Alaba ezkondukozu etxera
-“Nire amumari, aman amari, gazte gazterik hil jakon gizona. Euki ebazan 38 urte, berak. Horrek umeak txiki txiki, ama izan zan zaharrena. Eta ama egon zan bebai hoixe kriada. Eta esaten zuen berak 14 urte euki zituenen deitu ein zioten etxera, aite hil dala. Berak hamalau urte zituela. Baina ordutarako, gure amuma, ni be banaz, eh… nerbiosa hutsiye zan, gure amumak”
- Zure moduen??
- “Gure amak esate eban amaman iguala nazela ni, ze bera trankila zan. Gure ama holako enkuestak eta, egiteko ta..”
- Gustatzen zitzaizkion?? (barre)
- “Bai… bai bai. Bueno, con todo eso… grazia guztiaz gainera… Bueno ta, etorri zen etxera eta… berari esan zion, amumari, aititek esan zion: bueno, zu zara nerbiosa, nerbiosa ta hori ta alaba ezkondukozu etxera”.